608 436 941

5 rad pro výběr tepelných čerpadel

Autor: Mgr. Adéla Pixová | Zveřejněno: 22. října 2023 | 15x

Základní otázkou je, pro jaký typ domu hledáte tepelné čerpadlo? Podle toho je třeba zvážit, kdy a za jakých okolností má investice do tepelného čerpadla smysl pro váš konkrétní teplovodní systém - jaký druh domu a systém vytápění máte.

1 NOVOSTAVBA S PODLAHOVÝM TOPENÍM

U nově postavených domů s podlahovým topením je tepelné čerpadlo logická volba. Díky novým postupům a materiálům se sice staví domy s nižší energetickou náročností a nižší tepelnou ztrátou, avšak současně rostou i technologické nároky majitelů domů. Tepelné čerpadlo dokáže současně s vytápěním zajistit úsporný ohřev teplé vody (TUV).

2 DŮM S PODLAHOVÝM TOPENÍM

V tomto případě je asi jedno, zda se jedná o starší, nový dům nebo velký či malý dům. Obecně lze říci, že toto spojení všemi směry nahrává využití tepelného čerpadla.

3 DŮM SE STARŠÍ OTOPNOU SOUSTAVOU NEBO DOSLUHUJÍCÍM KOTLEM

Topné soustavy s velkým objemem vody, silnými trubními rozvody po domě nebo litinovými radiátory jsou obvykle perfektně vhodné pro instalaci tepelného čerpadla . Správně navržený výkon tepelného čerpadla zajistí bezproblémové fungování a tepelnou pohodu v domě. Zde je důležité, aby dodavatelská firma posoudila dimenzování topných těles (radiátorů), aby byla dostatečně dimenzována na maximální teplotu topné vody tepelného čerpadla, která bývá 55 °C a u vysokoteplotních tep. čerpadel až 70 °C .

4 DŮM S PLYNOVÝM KONDENZAČNÍM KOTLEM

Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi je tato kategorie v popředí zájmu. Tím, že se také jedná o nízkoteplotní zdroj, je přechod na tepelné čerpadlo jednoduchý, opět je důležité posoudit velikost topných těles a správně dimenzovat tepelné čerpadlo z hlediska výkonu.

5 PASIVNÍ DOMY S TEPELNOU ZTRÁTOU 1 - 2 KW

Zde u nových pasivních domů, které jsou vybaveny novým plynovým kondenzačním kotlem nemá cenu zvažovat tepelné čerpadlo. V tomto případě je vhodné nechat stávající systém dosloužit a až po skončení životnosti plynového kotle se k tomuto tématu vrátit.

DŮLEŽITÉ BODY K PROVĚŘENÍ PŘED NÁKUPEM TEPELNÉHO ČERPADLA

Existuje mnoho druhů tepelných čerpadel, ze kterých se dá vybírat. Základní rozdělení čerpadel dle venkovního zdroje energie je následující:

  • VZDUCH‒VODA
  • ZEMĚ‒VODA, které se dále dělí podle toho, jakým způsobem se energie ze země získává: buď ze zemních kolektorů nebo dražších vrtů
  • VODA ‒VODA
  • VZDUCH‒VZDUCH (klasická topicí klimatizace)

Navíc ještě existují čerpadla monoblok nebo splitová – oddělená na venkovní a vnitřní jednotku, kde montér musí být certifikovaný na práci s chladivy.

Převzato a zkráceno z Asociace pro využití tepelných čerpadel https://www.avtc.cz/

ENERKOM RŮŽE - jsme regionální energetická komunita, hledáme energeticky úsporná řešení, ptáme se za vás odborníků.

www.enerkom-ruze.cz