608 436 941

Děti ze Základní školy Trhové Sviny jsou starostlivými adoptivními rodiči

Autor: Jana Ambrožová | Zveřejněno: sobota 17. června 2023 | 17x

Král Jeliman (tak se jmenuje lemur kata žijící v Zoologické zahradě Dvorec) má mnoho adoptivních rodičů. Jsou jimi žáci a učitelé ze ZŠ v Trhových Svinech. Z aktivity jejich učitelů a zájmu dětí o pomoc v chovu těchto ohrožených primátů, jejichž původní domovinou je ostrov Madagaskar, vzešla v roce 2015 myšlenka stát se adoptivními rodiči jednoho zvířete ve skupince lemurů. Za dosavadní finanční pomoc děkujeme nejenom pedagogům, žákům, ale také rodičům, kteří své děti v tomto gestu podporují.

V té době byla v zoo chována pouze samčí skupina, kterou se před rokem podařilo oživit o mladou samičku. Lemuři jsou primáti se složitou hierarchií a jejich odchov není úplně jednoduchý. Skupině vládne dominantní samice a pokud se vám zdá, že se jedná o mírumilovná zvířata, opak může být pravdou. V době říje a po narození mláďat získává samice mnohem více respektu. Zvířata se napadají a dochází k šarvátkám, které končí škaredým pokousáním a někdy až na operačním sále.

V polovině května jsme se dočkali prvního narozeného mláděte. Radostná událost, na kterou jsme čekali a která je velkým úspěchem v chovu lemurů kata.