608 436 941

Oslavy Sv. Mikuláše 2022

Autor: Jan Nový | Zveřejněno: sobota 21. ledna 2023 | 6x

Vážení čtenáři Trhosvinenských listů, po covidové pauze jsme vám mohli opět naplno předvést program, který byl věnován oslavě Sv. Mikuláše, tentokrát s podtitulem „Krásný sen“. Ke krásné a důstojné atmosféře letos svou trochou přispělo i počasí, kdy přes nepříznivou předpověď vydrželo a mrholení, které se nám v průběhu programu začalo snášet na hlavy, nám připravilo mnohá překvapení v podobě různých světelných efektů pod rozsvícenými reflektory osvětlovačů (viz přiložené fotografie).

V programu jste mohli zhlédnout dojemnou videoprojekci, na kterou navazoval souboj Archanděla Michalela s Luciferem. Po vítězství nad Luciferem a jeho vyhnání nám andělé zatančili své tance. 

Sv. Mikuláš k nám letos přijel v doprovodu anděla na povoze taženém koňmi tzv. žluťáky, ve společnosti andělů poté popřál všem přítomným a přednesl tradiční modlitbu.

Pekelníci v čele s Luciferem nakonec přece jenom rozjasnili potemnělé náměstí, plameny ohňů zářily a všude byl cítit pach kouře. Pekelníci zatančili i svůj čertovský rej a nic nebránilo, aby vyrazili mezi vás a společně s Mikulášem a anděli rozdali nadílku.

Přesto, že Lucifer hrozil odnesením hříšníků do pekla, všichni nakonec byli ušetřeni takového potrestání.

Věříme, že jste si z celé akce odnesli mnoho krásných zážitků a dojmů. 

Poděkování si za uskutečnění této akce zaslouží krom všech aktérů rovněž ženy z Českého svazu žen v Trhových Svinech, zaměstnanci KD Trhové Sviny, kteří se postarali o ozvučení a svícení a v neposlední řadě MÚ za finanční podporu. Technickým službám patří dík za technické zabezpečení akce a dobrovolným hasičům z SDH Trhové Sviny za to, že se s městskou policií podíleli na pořadatelské službě a zajištění dopravy.

Těšíme se s vámi na shledání na dalších akcích. Tou nejbližší bude Beltain na Velkém rybníku v Trhových Svinech dne 30. dubna 2023.

Mimochodem, pokud byste se chtěli potěšit nějakými fotografiemi či záznamy z minulých akcí, byl zřízen FB profil pod názvem Svin(ens)kým (k)rokem do pohádky.

Na shledanou, 

S poděkováním všem účastníkům a pořadatelům se za všechny nadšené diváky a naše město připojuje KIC Trhové Sviny.