608 436 941

Ohlédnutí za oslavou stoletého výročí

Autor: Za Církev bratrskou Kateřina Špírková | Zveřejněno: 18. října 2022 | 18x

V neděli 11. 9. 2022 v modlitebně Církve bratrské ve Štefanikově ulici proběhlo krásné setkání při příležitosti oslavy 100 let započetí práce Církve bratrské (dříve Jednoty českobratrské) v Trhových Svinech.

Měli jsme radost z hojné účasti trhosvinenských i přespolních. Setkání se účastnili a krátkým příspěvkem přispěli pamětníci, kteří již v T.Svinech nebydlí např. pan Václav Kyslík a Alois Němec. Z Prahy přijel předseda naší církve Bronislav Matulík a také Tomáš Najbrt, který již desetiletí skládá písně, které můžeme zpívat i v našem Křesťanském kancionále a jiných zpěvnících.

Měli jsme radost z účasti Michala Žemličky, trhosvinenského rodáka, který je nyní kazatelem Církve bratrské v Praze. Milým slovem nás pozdravila i starostka města Věra Korčaková.

A pak my všichni ostatní, kteří jsme/jste s námi oslavili výročí i dobrým občerstvením sladkým a slaným a také grilovaným 😊

Měli jsme příležitost k vzájemným rozhovorům, čehož jsme hojně využili.

Pánu Bohu buď sláva, jak vše proběhlo! Sborový dům byl zcela plný, všeho bylo dostatek a počasí také nakonec vyšlo.

Slavnost byla důstojnou oslavou Ježíše Krista, vděčnou vzpomínkou na práci lidí, z jejichž práce dodnes sklízíme a zároveň povzbuzením pro nás všechny.

Srdečně Vás zveme i na naše pravidelné bohoslužby v neděli v 9.30 h, kdy se ovšem scházíme v mnohem menším počtu. Věříme ale, dle biblického slova z Matoušova evangelia 18,20, že tam, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše, je Bůh uprostřed nich.