608 436 941

O listopadových svátcích

Autor: Matěj Průka | Zveřejněno: pondělí 17. října 2022 | 17x

Počátek měsíce listopadu býval vždy spojován se dvěma významnými dny – prvního mají svátek všichni svatí a druhého vzpomínáme na zesnulé. Dneska je věnována pozornost především předcházejícímu Halloweenu (31. 10.), původně keltskému svátku, jehož slavení je v současnosti typické pro anglicky mluvící země.

Svátek Všech svatých je podle mého opomíjenější než Dušičky, u nás v České republice navíc není ani státním, respektive ostatním svátkem. Jinak to mají zařízené naši sousedé – pro Poláky, Slováky i Rakušany jde o den pracovního volna, platí to tak i v některých spolkových zemích Německa a v několika dalších evropských státech.

Dříve bývalo zvykem upéct na tento den tzv. všesvaté rohlíky. Převážně šlo o tradici drženou na Doudlebsku, v jiných krajích se peklo dušičkové pečivo anebo menší rohlíčky. U nás měly rohlíky opravdu specifický tvar a svou délkou odpovídaly vánočce.

Všesvaté rohlíky jsou oblíbeným a chutným pečivem. Jistě bych nebyl jediný, kdo by je uvítal vícekrát než jenom jednou do roka, ale na druhou stranu se na ně pak o to víc můžeme těšit. Kupovanou variantou, kterou lze sehnat během celého roku, je typický makový závin, který má k všesvatému rohlíku chuťově vcelku blízko.

Na 2. listopadu připadá Památka zesnulých, lidově zvaná Dušičky. Většina z nás se v tento den zastaví na hřbitově a zavzpomíná na ty, kteří mezi námi už být nemohou. V Trhových Svinech se před dvěma lety zrodila pěkná tradice, totiž rozsvěcení starého hřbitova v předvečer Dušiček. Jsem příznivcem a podporovatelem všech návrhů na obnovu tohoto hřbitova. V 70. letech minulého století s ním bylo neuctivě naloženo a kvůli zájmu zřídit pohřebiště co nejdál od kostela byl zrušen a nový vybudován na Červeném vršku za městem. Ostatně – nešlo o výjimku, stejný osud potkal i jiné hřbitovy, jako příklad uveďme ten v nedalekých Borovanech.

Zájem o starý trhovosvinenský hřbitov se v poslední době mimořádně zvedl. Vždyť ještě nedávno to bylo nevlídné místo, kam jen málokdo zabloudil. Dnes je už všechno jinak a předkové většiny z nás, kteří v těch místech leží dosud, se po více než čtyřiceti letech dočkali úcty, kterou si zaslouží. Jednou z tradic je právě zmíněné rozsvěcování, jiná skvělá věc se podařila letos na jaře, když na hřbitově vykvetly stovky květin, které vysázely děti z místních mateřských a základních škol.

Dalším svátkem je sv. Martin, připadající na 11. listopad. V tento den se dodnes tradičně peče svatomartinská husa, v některých krajích i svatomartinské rohlíky, obvykle rozměrově menší než ty všesvaté. Známá je i pranostika o sv. Martinovi, který má přijet na bílém koni. Dočetl jsem se, že světec Martin z Tours na bílém koni údajně vůbec nejezdil, ale protože kolem tohoto data padal pravidelně v dřívějších dobách sníh, nabídlo se spojit sněhovou pokrývku právě s Martinem.

Ukazuje se, že pranostiky, které kdysi spolehlivě platily, na dnešek povětšinou nesedí. A jestliže na sv. Martina bývalo ještě před necelou stovkou let bílo, nyní jde v nižších polohách, třeba v Trhových Svinech, spíše o raritu. Za poslední čtyři roky nepřijel sice Martin na bílém koni ani jednou, avšak v roce 2019 k tomu měl nejblíže – poprvé padalo hned druhý den, 12. listopadu. V následujících letech 2020 a 2021 se datum vzdálilo ještě víc a do bílých rán jsme se probudili až na přelomu listopadu a prosince. Sám jsem už teď zvědav, jestli tento trend bude pokračovat i v letošním roce.

Během měsíce následují samozřejmě i další svátky, ale ty si nechme třeba na příští roky. Ještě bych se rád zastavil u počátku adventu, který začne už posledním listopadovým víkendem.

Datum první adventní neděle se řídí Štědrým dnem a den, kdy budeme zapalovat první svíčku na věnci, je vždy v rozmezí od 27. 11. do 3. 12. Letošní brzký začátek je způsoben tím, že Štědrý den připadne na sobotu a čtvrtá neděle bude šest dnů před ním. Naproti tomu příští rok bude advent trvat pouze tři týdny a začne nejpozději, až třetího prosince, a to díky tomu, že všechny svíce se rozhoří až na Štědrý den, který bude zároveň čtvrtou adventní nedělí.

Dnešní doba je neklidná, kolem nás je napětí, které ztrpčuje životy nás všech. Není to jenom covid, ale i válka na Ukrajině anebo energetická krize. Protože listopadové číslo Trhovosvinenských listů bude posledním, které vyjde před začátkem adventu, přeji čtenářům a spoluobčanům, všem lidem, klidné vstoupení do předvánočního období a aby byl advent, který se vykládá jako příchod, skutečně příchodem lepších časů, novou nadějí a aby kolem nás zase zavládl mír.