608 436 941

Tip na výlet

Autor: P. Vicková s použitím informací Stezky Vltavy | Zveřejněno: 20. července 2019 | 71x

Řeka zase čaruje

Projekt Stezka Vltavy

Na úvod mi prosím dovolte osobní vzpomínku. Když jsem před zhruba dvaceti lety pracovala jako redaktorka zpravodajství pro tehdejší Českobudějovické listy, měla jsem na starost přípravu článku o návrhu nového územního plánu a rozvoje krajského města. Tehdy se velmi opatrně mluvilo o tom, že České Budějovice mají ohromný vodní potenciál v podobě dvou řek, který byl v tu dobu nevyužit a jenž by z města a jeho okolí mohl do budoucna vytvořit turistický ráj plný lodí. Ta myšlenka se mi tenkrát zdála jako zcela neuskutečnitelná. Léta uplynula, do splavnění řeky se zhruba před deseti lety začalo mohutně investovat. I když se jistě najde velká skupina odpůrců tohoto postupu, jedno je jisté. Řeka znovu ožila a my nyní máme unikátní možnost vnímat Vltavu a její břehy podobně jako dříve naši předkové – jako mimořádně krásnou vodní cestu.

Projekt Stezka Vltavy představuje možnosti, jak vodní tepny Jihočeského kraje naplno využít. Stezka Vltavy je část řeky, která začíná v Českých Budějovicích, jde přes Hlubokou nad Vltavou, Purkarec, Týn nad Vltavou a kolem Kořenska se odbočkou proti proudu řeky Lužnice ukončuje v Kolodějích nad Lužnicí, kde se nachází zámek Mitrowicz. V rámci Stezky Vltavy si můžete užít i horní část Vltavy, který se nachází nad Jiráskovým jezem přímo v Českých Budějovicích. Dále přes soutok s Malší částečně i úsek tohoto vltavského přítoku, který vede prakticky centrem města. V Hluboké nad Vltavou si užijete zábavu i na Munickém rybníku, který se do Stezky Vltavy také zařazuje. Více najdete na www.stezkavltavy.cz

Podél stezky jsou strategicky umístěna informační místa – tzv. infopointy. Zde je také možnost příjemně se občerstvit a relaxovat. Lze zde také zapůjčit sportovní vybavení (kola, dvojkola, in-line brusle nebo nordic walking hole), rodinný motorový člun a dokonce i loď s kapitánem. Infopointy jsou zároveň zastávkami pravidelné lodní dopravy České Budějovice – České Vrbné – Hluboká, loď pokračuje dále až do Purkarce.

Po otevření plavební komory v Hněvkovicích 20. května 2017 byla vltavská vodní cesta propojena dál na sever a malá plavidla se dostanou po Vltavě i do Týna nad Vltavou ke kouzelnému zámku Mitrowicz na řece Lužnici, k přehradě Orlík a mohou plout dál až do Prahy. Sen milovníků plavby se stal skutečností.