608 436 941

Talent v MAS 2022/2023

Autor: Ing. Magdalena Chytrová, manažerka MAS Sdružení Růže | Zveřejněno: čtvrtek 15. září 2022 | 16x

Nominujte mladé talenty!

MAS Sdružení Růže připravuje 4. ročník oceňování talentovaných dětí „Talent v MAS 2022/23“ v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodovědné a speciální.

Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a mládeže. Nejde jen o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích, ale i o jejich finanční podporu.

Za minulý školní rok jsme ocenili výkony celkem 35 dětí, jednotlivců i členů kolektivů s mimořádnými výsledky v různých oblastech. Na slavnostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných dětí se v březnu 2022 sešlo na stopadesát lidí, kteří oceněným vyjadřovali bouřlivě podporu.

Nyní otevíráme již čtvrtý ročník pro nominace. Proto se obracíme na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí ve věku 7 – 19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních škol, středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani škola nemusí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?

Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.

Technická – technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže a pod.

Sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech

Umělecká – soutěže hudebních škol, concertino atd., taneční soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.

Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

Speciální – soutěže hendikepovaných.

Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách www.mas.sdruzeniruze.cz