608 436 941

Nedělní výlet za historií

Autor: Alena  Felendová | Zveřejněno: 7. července 2022 | 4x

Český svaz žen poprvé po covidové pandemii uspořádal 14. května výlet do Prahy. Netušili jsme, že zrovna bude maraton a centrum Prahy bude uzavřeno. I přesto, že se nám výlet zkomplikoval, jsme si dokázali poradit a na místo jsme se dostali metrem.

Hlavním cílem bylo Staré Město pražské (Josefov – Židovská čtvrť). Od středověku zde bývalo Židovské město, které se po svém zrušení proměnilo v chudinskou čtvrť. Zajímavá komentovaná procházka nám přiblížila nejvýznamnější památky a mnohasetletou historii pražských Židů, která tak tvoří nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě.

S odbornou průvodkyní jsme si prohlédli Staronovou synagogu, která je dnes nejstarší dochovanou synagogou v Evropě a slouží duchovním účelům. Pinkasova synagoga v centru Josefova je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor. Jména obětí holocaustu jsou napsána s jejich daty narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je ve většině případů neznámé, a proto bylo nahrazeno časem deportace do koncentračního tábora. Jména obětí jsou členěna podle posledního bydliště před deportací abecedně. Našli jsme pět obětí holocaustu z Trhových Svin, a to:

Schreckera Arnošta 59 let,

Schreckera Emila 60 let,

Steinera Otu 28 let,

Steinera Alfréda 25 let,

Steinerovou Editu 19 let.

Jméno Steiner nezmizelo ze svinenské paměti především proto, že se jednalo o ochotného lékaře, který pomáhal lidem.

Odpolední návštěvou vyhlídkové věže na Žižkovském vysílači s jedinečným panoramatickým 360 stupňovým výhledem jsme zakončili nedělní výlet při kávičce pod věží, anebo na věži.