608 436 941

Motivační program ELEKTROWIN

Autor: Jiří Čajan | Zveřejněno: 8. června 2022 | 33x

Město Trhové Sviny získalo z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. odměnu 28.176 Kč bez DPH. Účelem příspěvků je především zkvalitnění úrovně systému zpětného odběru elektrospotřebičů a v neposlední řadě zvýšení informovanosti obyvatel o správném nakládání s elektrospotřebiči. V rámci Hudebního festivalu Karel Valdauf 2022 bude 20. srpna 2022 z tohoto programu financován „skákací hrad“ ve tvaru automatické pračky s infostánkem ELEKTROWIN a stánkem, ve kterém budou probíhat zábavné soutěže pro děti. Součástí prezentace budou balíčky reklamních předmětů ELEKTROWIN a koš na sběr vysloužilých elektrospotřebičů.