608 436 941

Beltane - Noc ohňů

Autor: Za organizační tým  Jan Nový | Zveřejněno: středa 18. května 2022 | 61x

Dne 30. dubna na břehu Velkého rybníka, o magické noci, respektive podvečera, keltský druid s patrony čtyř živlů a celou svou družinou přivítal jaro. V podobě obřadního sňatku zelené královny Cordelie s rohatým mužem lesa Cermunem a korunovací nového krále byl dovršen rituál s ustanovením vládců pro tento rok. Slavnost sice narušil Satan a tančící družina čarodějnic v čele se Zlobou, avšak královna Cordélie opět nastolila řád a pořádek.

Na počest boha Belena pak byl zažehnut oslavný oheň, u kterého si všichni aktéři společně s příchozími dětmi, ale i dospělými, zatančili závěrečný tanec.

Aby se tato slavnost, která měla v Trhových Svinech svou premiéru, mohla uskutečnit, museli všichni členové vyvinout značné úsilí na vytvoření svých kostýmů, kulis, rekvizit. Mnohdy se na tom podíleli i vlastními financemi. Chtěl bych všem touto cestou poděkovat a smeknout, že svůj čas obětovali přípravě a nácviku slavnosti. 

Poděkování si nepochybně zaslouží pracovníci Technických služeb Trhové Sviny, kteří provedli úpravu okolí místa vystoupení a stavbu vatry. Dřevo na ni poskytly Městské lesy Trhových Svinů a Besednic. Členové dobrovolných hasičů z SDHTrhové Sviny dbali na naší bezpečnost. Zvučení bylo realizováno pracovníky MěKS v Trhových Svinech, za což všem patří rovněž díky.

Doufáme, že hrané představení, podbarvené působivou hudbou a podtržené překrásným podvečerem se slunným počasím přineslo hodně radosti. Věříme, že i do budoucna bude zájem o pořádání této slavnosti spojené s tradičními, byť pohanskými svátky.

Všichni jsme byli příjemně překvapeni hojnou účastí a vaším zájmem. Děkujeme.