608 436 941

Knihovna v komunitní zahradě

Autor: Vilibald Rolínek | Zveřejněno: 18. dubna 2022 | 21x

Okřídlené – řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi – v dnešní době přemíry informací (pravdivých i nepravdivých) již není zcela platné. Vhodnější zřejmě je – chceš-li být šťastnějším, čti a logicky uvažuj.

Četbou lze zažít i velice přívětivé okamžiky. Lidé, kteří zajdou s knihou na zahradu, mohou zažít krásu přírody a slova. Odtud je již jenom krůček k uvědomění si krásy Božího světa.

Chcete-li zažít něco podobného, přijďte posedět do komunitní zahrady nebo do portika našeho sboru Církve československé husitské (husitský kostel), které se nachází naproti autobusovému nádraží v Trhových Svinech.

Z volně přístupné knihovničky si můžete vypůjčit knihu, sednout si a číst si. Publikaci můžete vrátit nebo si ji odnést. Po přečtení se ráda vrátí na místo, odkud jste si ji vypůjčili. Výběr je velmi rozmanitý. Potěší srdce dobrodruha, poety, ale možnost je i čerpat z odborných literatur či děl českých a zahraničních autorů. Každou středu je brána na zahradu otevřená a uvítá pozornost vás všech. Ani v dalších dnech není problém zajistit přístup na zahradu, ať už pro již zmíněné setkání se s literaturou či z jiných důvodů. Pozitivní energie, zpět ptáků, vůně přírody a klid na přemýšlení, rozjímání nebo jen využití volného času pro sebe a další, kteří tráví čas na zahradě. O tuto oázu klidu, růstu a setkávání se předně zasloužila Kateřina Neffe jako předsedkyně Rodinného centra Trhováček a Samuel Vašín, duchovní Církve československé husitské. Samozřejmě bez podpory a pomoci ostatních z komunity by to bylo velmi náročné a nerealizovatelné v podobě, v jaké to aktuálně je. Máme z toho velkou radost. Zahrada je dostupná všem, bez rozdílu.

Pokud máte knihy, které již nechcete, neházejte je do popelnice, ale přineste je do naší společné knihovničky.

Děkujeme. Příjemné zážitky s knihou v přívětivém prostředí.