608 436 941

Jaro zve ven každého z nás

Autor: M. Poláková Veselé Velikonoce přeje kolektiv pečovatelské služby Archa | Zveřejněno: 19. března 2022 | 11x

V polovině dubna nás čeká oslava Velikonoc. Nejvýznamnější křesťanský svátek, období lidových tradic spojených s vítáním jara. Začínají být teplejší dny, které přímo vybízejí k tomu vyrazit ven. Lidé ve vyšším seniorském věku se z důvodu horší pohyblivosti a nestability často sami na procházku obávají vyrazit. Rodina za nimi přichází až v podvečer po práci a to už bývá zase chladno. Někdy si lidé představují, že pečovatelky vykonávají jen nejnutnější činnosti a procházka ven, že je nadstandard, na který nezbývá čas. Opak je pravdou!

Procházka je báječnou cestou ke zlepšení nálady. Můžete na ní potkat známé. Podívat se do blízkého okolí. Příjemně se unavíte a budete překvapeni, jak se vám bude večer snadno usínat. Pečovatelky pravidelně a rády se seniory na procházky ven vyrážejí. Kdo se již necítí jistý v chůzi, může celou cestu jet na invalidním vozíku. Paní pečovatelka jej vždy přiveze s sebou. Nezůstávejte proto ve svých bytech, osmělte se a vyrazte (třeba jednou týdně) ven. Na slunce, mezi lidi. Uvidíte, pocítíte změnu. 

Pečovatelská služba samozřejmě dochází i do domácností, kde žijí senioři, kteří už ven vyjít nemohou. Pečující osobě tam dopomáhají s hygienou, mohou přinést nákup, uklidit nebo střídají pečující, když si potřebují vyřídit pochůzky a jiné. Péče může být poskytována dlouhodobě, nebo i jen nárazově, jak je právě potřeba.

Služba je hrazená a pro její kompenzaci je určen tzv. příspěvek na péči. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí pohyblivost, orientace, komunikace, stravování, oblékání a další činnosti běžného dne. Z příspěvku na péči si pak příjemce hradí pomoc, kterou mu může poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče nebo sociální služba. Žádost o příspěvek na péči se podává u příslušného Úřadu práce ČR – Trhové Sviny spadají pod kontaktní pracoviště v Trhových Svinech.

Pro další informace se na nás neváhejte obrátit na tel. číslo 399 499 936, e-mailem: info@archaborovany.cz a nebo osobně na adrese Žižkovo nám. 149 v Borovanech (bývalá národní škola).