608 436 941

Trénování paměti s Archou o prázdninách…

Autor: Jana Pražáková – trenérka paměti | Zveřejněno: pondělí 17. června 2019 | 69x

Skupinové kurzy trénování paměti

Naše skupinové kurzy trénování paměti se již staly velmi oblíbenou aktivitou seniorů nejen v Borovanech, ale i v dalších obcích. Kurz má zpravidla 10 lekcí a je pro omezený počet zájemců (10-12 osob). Jde nám hlavně o kvalitu tréninku, proto probíhá v malé skupince.

V kurzu odhalujeme fantastické možnosti lidské mysli. Učíme se techniky, které nám pomáhají zapamatovat si čísla, data, obličeje, či jména. Dozvídáme se tipy na trénování paměti a zjišťujeme, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit. S lepší pamětí můžete zvýšit své IQ, rozvíjet představivost a kreativitu a dosáhnout tak většího úspěchu ve všech oblastech života.

Protože je mnoho osob, které by měly o kurz zájem, ale jsou z nějakého zdravotního důvodu indisponováni a potřebují individuální přístup, připravili jsme stejně jako v loňském roce individuální setkání. Trenérka paměti má již seznam osob, které bude během prázdnin navštěvovat, a společnými silami zapracují na rozvíjení řeči, kreativity a fantazie pomocí povídání, her, křížovek a rozličných podpůrných pomůcek. Trenérka citlivě rozpozná, kde jsou ještě rezervy a kde je třeba zvolnit, proto není třeba mít jakékoliv obavy, že nebudete stačit. Vše probíhá v individuálním tempu.

Těšíme se na všechny, které tento individuální program zajímá.

Tento projekt s názvem Volnočasové aktivity jako prevence sociálního vyloučení je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 50 000 Kč, z celkového rozpočtu 53 345 Kč.