608 436 941

Terénní pečovatelská služba

Autor: Borůvka, Borovany spolek | Zveřejněno: 22. ledna 2022 | 9x

Tato služba pomáhá klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli. Jedná se především o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dovoz a doprava k lékaři či na rehabilitace, nákupy, úklidy apod.

Služby poskytujeme v Borovanech, Trhových Svinech, Ledenicích a v přilehlých obcích.

Bližší informace o službě je možné najít na webových stránkách zařízení nebo prostřednictvím telefonního kontaktu, tel.: 732 691 051 či e-mailem na info@boruvka-borovany.cz.

V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit.