608 436 941

Trhové Sviny chtějí být Obec přátelská rodině a seniorům

Autor: Mgr. Eva Farková, Komise pro rodinu a seniory | Zveřejněno: pátek 21. ledna 2022 | 18x

Naše město se v uplynulých dvou letech úspěšně zúčastnilo celostátní soutěže Obec přátelská rodině a seniorům, v kategorii Obec přátelská rodině získalo v roce 2020 1. místo a příspěvek na aktivity v hodnotě 1 100 000,- Kč, ve stejném roce v kategorii Obec přátelská seniorům 2. místo a příspěvek 600 000,- Kč. V roce 2021 se město mohlo vzhledem k 1. místu v předchozím roce účastnit pouze kategorie Obec přátelská seniorům, kde získalo 1. místo a příspěvek na aktivity v hodnotě 1 100 000,- Kč.

Jaké aktivity byly v našem městě podpořeny? Vzhledem k trojnásobnému vítězství jich bylo nepřeberné množství, zde tedy namátkou některé z nich: Díky výhrám v soutěži bylo vybudováno nové dětské hřiště v parku u kurtů, došlo k umístění nových lavic a laviček na náměstí i v dalších částech města, z příspěvku se částečně financovala i nově vzniklá stezka Trhové Sviny zbožné a hříšné nebo osázení starého hřbitova cibulovinami, které na jaře rozkvetou. Došlo k dovybavení RC Trhováček či CKA Trhové Sviny, podpořeny byly pravidelné programy obou organizací. Příspěvek dostal také Dům s pečovatelskou službou, kde vznikl nový altán s posezením a vyvýšené záhony. Svou podporu si získaly i aktivity Domečku – Dětský den s Domečkem, Posezení s dechovkou na Buškově hamru či ergoterapeutická dílna. Stejně tak svůj díl podpory dostala i MŠ Trhové Sviny, která nakupovala dětské knihy, Orffovy nástroje a pořádala aktivity jako Posvícení pro babičky a dědečky nebo Zahradní slavnost pro předškoláky a jejich rodiče a jiné. V ZŠ se zase konal dětský den a kupovaly se společenské hry do školní družiny.

Díky výhře v soutěži bylo léto v Trhových Svinech plné zajímavých aktivit – děti s rodiči se po dvě léta mohli radovat a smát při divadelních loutkových představeních pod širým nebem, naše město bylo kulturně obohaceno setkáními s českými spisovateli při Svinenském čtení, podpořeno bylo vystoupení dětí ZUŠ s houslistou Jaroslavem Svěceným či akce Stará řemesla pro novou generaci a Rozloučení s létem pro všechny generace.

Hezké aktivity se konaly díky příspěvku a podpoře místních spolků také v některých místních částech – ať už je to Dožínková slavnost v Todni, Pouť v Čeřejově, vznik Komunitní zahrady v Něchově, vybavení klubovny v Nežeticích i nákup nových potřebných prvků do dalších osad – Otěvěka, Rankova aj. 

Naše město by rádo Obcí přátelskou rodinám a seniorům zůstalo i nadále a stále zlepšovalo klima ve městě tak, aby bylo pro obě cílové skupiny co nejpříjemnější.

Rádi bychom proto vyzvali občany, aby se zapojili a pomohli nám. Pokud tedy máte jakékoliv připomínky a náměty pro zlepšení života rodin a seniorů v našem městě, prosíme, posílejte je na následující adresy:

rodina@tsviny.cz

senior@tsviny.cz

Na těchto adresách rádi přijmeme všechny Vaše náměty, připomínky, podněty ke zlepšení, ale i ocenění toho, co se Vám v našem městě líbí a chtěli byste, aby to pokračovalo. Za všechny Vaše podněty dopředu děkujeme a těšíme se na ně.