608 436 941

Vracím pomoc, kterou jsem kdysi sama dostala

Autor: Za PR tým Kamila a Anna | Zveřejněno: 20. října 2021 | 15x

Je to již několik měsíců, co u nás v organizaci Anděl Strážný, v registrované sociální službě poskytující tísňovou péči, začala pracovat Kamila Podlahová. Kamila se narodila v roce 1991 v jihočeském městě, v Prachaticích. Ne všechny dny v jejím životě však byly tak malebné, jako den jejího narození. Ve svých 25 letech onemocněla akutní lymfoblastickou leukémií a ze dne na den přišla o bezstarostné dospívání. A i když to bylo, řečeno Kamilinými slovy, velmi náročné životní období, bylo zároveň dobou, kdy si uvědomila, jak důležité je zdraví, jak důležité je být tu pro druhé, když nás potřebují a to nejhlavnější, že i ona chce pomáhat lidem tak, jak oni tenkrát pomohli jí. A proto s jejím souhlasem píšeme tyto řádky, a jak ona sama říká: ,,Moc se mi tu líbí. Vždy jsem v sobě měla zakořeněnou úctu ke stáří a moudrosti, kterou toto životní období v sobě má. Už tenkrát jsem měla svého anděla strážného a nyní mám dalšího a moc ráda bych Vám o něm řekla víc.”

Hlavním posláním naší organizace je, aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve známém prostředí jejich domova a nemuseli odcházet do pobytových zařízení. S pomocí tísňové péče mohou zůstat žít tam, kde to znají a mají rádi s pocitem, že pokud se jim cokoliv stane, tak pomoc vždy přijde, a to téměř okamžitě. Anděl Strážný poskytuje jistotu, bezpečí a pomoc v krizových situacích seniorům, lidem se zdravotním postižením či lidem nacházejícím se v krizové životní situaci, doma i venku ve chvílích, kdy jsou sami. Anděl Strážný lidem pomáhá prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení je napojeno na dispečink organizace, který je klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

V praxi Anděl Strážný funguje následovně. Budoucí klient se dozví o naší službě a projeví o ni zájem na bezplatné NONSTOP infolince 800 603 030, kde mu odborně vyškolení pracovníci dispečinku poskytnou veškeré informace a předají kontakt na sociální pracovnici v místě jeho bydliště. Následně si se sociální pracovnicí domluví den a čas, ona přijede k němu domů a předá mu veškeré informace, mobilní monitorovací zařízení, vše podrobně vysvětlí a službu individuálně nastaví na míru. 

Díky monitorovacímu zařízení je náš klient v nepřetržitém hlasovém a elektronickém kontaktu s odborným personálem. Ten je schopen mu zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého ohrožení zdravotního stavu nebo života (např. při pádu, náhlém zhoršení zdravotního stavu, apod.). Součástí služby Anděla Strážného je i kontrola zdravotního stavu klienta, připomínání léků či tzv. Povídavá linka. Ta eliminuje pocity osamění díky plánovaným a připravovaným hovorům na míru. Klient si na základě této služby může popovídat o tom, co ho trápí, co má rád (hádanky, historie, apod.) či si s dispečerkami zahrát různé kvízy. 

Mobilní monitorovací zařízení poskytujeme našim klientům formou zápůjčky zcela zdarma, klient platí pouze měsíční paušál za služby ve výši 350 Kč – 450 Kč, přičemž lze zažádat o příspěvek na péči, který tuto platbu pokryje (s vyřízením může pomoci sociální pracovnice či pracovníci dispečinku). 

Naše organizace má celorepublikovou působnost, 10 let zkušeností a první měsíc služby poskytuje v rámci adaptačního období klientům zcela ZDARMA. Naším cílem je co nejvíce oddálit život v pobytových zařízeních a zachování psychického zdraví a lidské důstojnosti i ve vysokém věku. Jedné z našich klientek, paní Haně, je 100 let, za druhé světové války přišla o část rodiny v koncentračním táboře Terezín, přesto je paní Hana velmi čiperná a plná života. Naše zařízení jí už několikrát pomohlo. Paní Hana na TIPEC (mobilní monitorovací zařízení tísňové péče) nedá dopustit a chválí si službu slovy: „Kromě toho, že mám u sebe SOS tlačítko, jsem s děvčaty na dispečinku stále ve styku. Volají, jak se mi vede. Popovídáme si na povídavé lince nebo mi připomínají další důležité věci. Je to velký vynález. Vůbec jsem netušila, že něco takového může být. Ta technika ve všem velmi pokročila.“ Paní Hana kolem sebe má rodinu, která jí pomáhá, ale díky naší službě má jistotu bezpečí a i ve svém věku může bydlet sama. 

Dovolte na závěr pár slov naší Kamily: ,,Jsem ráda, že jsem se stala součástí týmu Anděla Strážného, všech těch příběhů a že mohu šířit osvětu o naší organizaci, protože mnohdy je největším problémem nejen strach z neznámého, ale i skutečnost, že lidé o službě jako je ta naše ani nevědí. A stejně tak ráda jsem za to, že mohu společnosti vracet to, co mi bylo tolikrát dáno, vlídnost, zájem o druhé a pomáhat těm, kteří to potřebují.