608 436 941

Terénní pečovatelská služba ARCHA informuje

Autor: Tereza Umlaufová – koordinátorka projektů | Zveřejněno: 14. března 2019 | 127x

Archa Borovany informuje

Rozšíření pečovatelské služby

Máme radost, že více než rok trvající projekt s názvem: „Rozvoj mobility terénní pečovatelské služby“ se naplnil. Pečovatelská služba bude více dostupná zejména v odlehlých osadách regionu. Zvýšila se také naše okamžitá kapacita z pěti na šest uživatelů v jeden okamžik. To vše díky nákupu tří nových služebních vozů Dacia Dokker. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (č. výzvy 042/06_16_072/CLLD_15_01_238), 5. výzvy MAS Sdružení Růže - Sociální infrastruktura 2.

Cílem našeho projektu, který nyní budeme plně realizovat, je rozšíření dostupnosti pečovatelské služby do malých obcí a osad regionu, kde je v současné době málo anebo vůbec dostupná.

Úspěšné zakončení projektu by nebylo možné bez předfinancování nákupu Městem Borovany. Za tuto možnost, která v Borovanech dlouhodobě funguje, a vstřícné osobní jednání ještě jednou moc děkujeme. Bez spolupráce se státní, respektive obecní správou bychom nemohli služby uživatelům poskytovat v takové míře a kvalitě. 

Možnost zapůjčení elektrického zvedáku

Péče o seniory a těžce hendikepované osoby s sebou nese i fyzickou námahu, kterou musíme vynaložit při jejich přenášení z lůžka na vozík nebo do koupelny. Při provádění těchto úkonů je velmi důležitá bezpečnost, a to pro osobu pečovanou i pečující. Pro tuto nesnadnou činnost si můžete mimo jiné i v Arše zapůjčit ELEKTRICKÝ ZVEDÁK. Jeho rozměry jsou: šířka 60 – 92 cm (k rozšíření u přesunu na invalidní vozík), délka 110 cm. Celková hmotnost zvedáku je vyšší - 40 kilo, z důvodu vysoké nosnosti až 150 kilogramů. Pomůcku půjčujeme za úhradu 400 korun měsíčně. 

Bližší informace získáte na telefonním čísle 399 499 936 (sociální pracovnice Iva Jelínková), e-mailu: info@archaborovany.cz. Nebo osobně v kanceláři Archy na Žižkově náměstí č. 149 (naproti autobusového nádraží).