608 436 941

Tip na výlet

Autor: Petra Vicková | Zveřejněno: 24. února 2019 | 135x

Museum Fotoatelier Seidel

Pokud máte chuť vrátit se do časů minulých (a třeba i s celou rodinou), doporučujeme vám udělat si výlet do Českého Krumlova do unikátního Musea Fotoatelier Seidel. Najdete jej na Linecké ulici. Jedná se o vskutku mimořádné místo. Secesní dům z roku 1905 skrývá v sobě odkaz fotografů Josefa a Františka Seidelových, kteří ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. Význam této památky spočívá především v tom, že se na jednom místě dochovala jednak samotná budova s ateliérem s minimálními stavebními úpravami, dále významná část původního technického vybavení fotoateliéru a konečně i samotné dílo poměrně velkého rozsahu, které zde bylo vytvořeno. V domě s fotoateliérem najdeme původní vybavení (fotokomora, stojany, opony, fotografické přístroje apod.), ale především zhruba 140 000 skleněných desek a celuloidové pásky s negativy. Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující dílo Josefa a Františka Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby (tzv. mapy). To vše tvoří jedinečný soubor dobových snímků. Velmi zajímavá je však i dochovaná bohatá ateliérová tvorba. Tento vzácný archiv z konce 19. a poloviny 20. století je opatřen podrobnou dokumentací, např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy apod.

Museum vlastní od roku 2005 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Po velmi citlivé rekonstrukci, která si kladla za cíl především zachování autenticity objektu, došlo k instalaci stálé expozice a přerod v muzeum, které zahájilo svůj provoz 6. června 2008.

Ve stoletém Fotoateliéru Seidel můžete také získat jedinečnou památku - soukromé fotografování, tj. ateliérovou portrétní či skupinovou fotografii v dobových kostýmech, s doplňky a rekvizitami, které lze na místě zapůjčit. O fotografování v ateliéru je mimořádný zájem, je třeba se tedy objednat. Více se dozvíte na webových stránkách muzea.

Zdroj: www.seidel.cz