608 436 941

Klub Archa v domově pro seniory

Autor:  Miroslav Matyáš | Zveřejněno: úterý 19. února 2019 | 181x

Archa na návštěvě na D. Vodě u Horní Stropnice

V pátek 7. 12. se uskutečnila akce od Klubu Archa (nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež), kde děti a mlaďoši z tohoto klubu jeli do domova pro 
seniory Horní Stropnice na Dobré Vodě. Pro babičky a dědečky z tohoto 
domova měli připravený program, který obsahoval klasické české koledy, 
ale i modernější vánoční písně. Nechyběl ani kvíz, ale ani básnička, 
kterou se mladí představili. Nakonec seniorům rozdali na památku vánoční 
přáníčka. Odvážnější šli po programu na pokoje babiček a dědečků, kteří 
neměli možnost se podívat na program, a také jim rozdali přáníčka. Jedna 
z odvážnějších, Vilma Vítková, uvedla: "Ani nedokážu popsat svoje 
pocity. Uvědomila jsem si zase strašně moc věcí. Vzbudilo to ve mně 
strašnou lítost."

 Miroslav Matyáš