608 436 941

Děti potřebují domov…

Autor: Mgr. Marie Matourková | Zveřejněno: neděle 20. června 2021 | 23x

Ne všechny děti mají to štěstí, že vyrůstají v rodině. Dítě však patří do rodiny, a právě rodina je pro jeho zdravý vývoj nepostradatelná a nenahraditelná. Známý dětský psycholog Radek Ptáček se v jednom článku zmínil: „Pěstounství jako forma náhradního rodičovství je samo o sobě velmi náročné. Vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění, nicméně poskytuje dítěti nenahraditelné prostředí, v němž může navazovat důvěrné citové vztahy, čehož v rámci ústavní výchovy jednoduše nelze dosáhnout.“

Z jakého důvodu tyto děti netráví své dětství v rodině? Z jakého důvodu biologičtí rodiče nepečují o své děti? Důvodů může být opravdu mnoho, proto se v tomto článku zmíním jen o těch nejčastějších, se kterými se i v rámci služby Podpora pěstounských rodin na Domečku setkáváme. Jedná se např. o extrémně nízký věk a tzv. nevyspělost rodičů, citovou nezralost, duševní onemocnění, těžké zdravotní postižení dítěte, neúnosná sociální situace, alkoholismus a jiné závislosti, těžké onemocnění či smrt rodičů.

Pěstounská péče je tedy obecně určená těm dětem, o které se rodiče neumějí, nechtějí či nejsou schopni starat. Někdy se stává, že se u některých rodičů rodičovský pud neprobudí nebo selže. Stává se poměrně často, že narození dítěte je pro jeho rodiče tak složitou situací, že jí, pro svou nezralost a neschopnost poradit si s vlastním životem, neumí čelit. Dále se může jednat i o rodiče, kteří se o své dítě starat chtějí, ale brání jim v tom např. jejich onemocnění, invalidita, hospitalizace, vazba či výkon trestu.

Máte ve svém srdci ještě jedno místo? Chcete změnit některému dítěti život? Pěstounem se můžete stát i vy. Rádi Vám na Domečku poskytneme více informací.

Domeček – středisko Husitské diakonie