608 436 941

Ach, ten Alzheimer…

Autor: Tereza Umlaufová | Zveřejněno: 19. června 2021 | 8x

Stále častěji podporujeme rodiny, které pečují o člověka postiženého některým typem demence. Nemusí se vždy jednat jen o nejznámější Alzheimerovu chorobu. Demence vznikají i jako poúrazový stav, kdy postupně odumírají buňky některých mozkových center. Jiný typ se může objevit u lidí nad osmdesát let - tzv. dezorientace. Ta pramení nejvíce z křehkosti organismu způsobené vysokým věkem a nemožností vyrovnávat se s každodenními starostmi.

První příznaky, které můžeme pozorovat, jsou špatná paměť a zapomínání. O vážnějším onemocnění uvažujeme tehdy, kdy člověk už nevnímá, že něco zapomněl. Přestane rozlišovat hodnotu peněz. Nerozumí, k čemu „ty papírky“ jsou. Když před něj postavíte talíř s jídlem, jakoby neví co dělat. Vytrácí se denní režim (ráno se obléknu, nasnídám, jdu nakoupit, večer uléhám do postele…). Dochází ke zmatení, člověk jakoby byl v neznámém, novém prostředí, i když u sebe doma. Objevují se deprese, úzkost a na první pohled neobvyklé jednání. Podrážděnost bez zjevné příčiny, slovní agresivita, vulgarita vůči blízkým osobám.

Někdo z nás se může pohoršovat nad tím, že jeho soused vyšel ven jen v trenýrkách a po nocích chodí po bytě a mluví sám se sebou. Málokoho ale napadne, že jde vlastně o vážně nemocného člověka a jeho projevy jsou reakcí na situace, kterým už nerozumí, je v nich ztracen. 
Co s tím? Jak nemoc diagnostikovat, na koho se obrátit pro pomoc? Diagnostiku může provést a další postup léčby nastaví nejlépe neurolog nebo psychiatr. Diagnóza je důležitá pro pochopení toho jak se člověk chová. Naopak, jak my máme reagovat na vzniklá nedorozumění apod. Pro nemocného může včasná diagnostika umožnit naplánovat si svůj budoucí život tak, aby jej prožil plnohodnotně a důstojně. Při dobře nastavené léčbě a péči může člověk dlouhodobě zůstat soběstačný a prožívat co možná nejvíce kvalitní život. 

Bližší informace online můžete získat na stránkách České Alzheimerovské společnosti. http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici

My v Arše také pomáháme lidem s Alzheimerovou chorobou. Podporujeme je v péči – zejména v hygieně, pravidelném stravování anebo v různých aktivitách. Jednoduše se snažíme udržet pravidelný denní režim, který přispívá k nezhoršování se nemoci. Rodinám se snažíme poskytnout maximální množství informací, aby byli připraveni na to, co by mohlo přijít a jak s tím vším naložit.

Situace spojené s demencí nejsou vůbec jednoduché, proto na ně nezůstávejte sami, obraťte se pro pomoc na některého z poskytovatelů péče. Pečovatelská služba je dostupná každý den. Zkontaktovat nás můžete na telefonu 399 499 936 či e-mailu info@archaborovany.cz