608 436 941

Význam citového pouta mezi dítětem a rodičem

Autor: Monika Valihrachová | Zveřejněno: 22. května 2021 | 14x

Každému dítěti přejeme milující rodiče, bezpečné prostředí a harmonický vývoj. Na to má zcela zásadní vliv přítomnost bezpečné osoby, která je stálá, pečuje o dítě, chrání jej, dítěti poskytuje porozumění, přijetí, lásku, stabilitu a vzájemně sdílí své pocity. Touto osobou je nejčastěji maminka. Tato osoba je dítěti nablízku, citlivě a včas reaguje na jeho potřeby. Pokud dítě v tomto prostředí vyrůstá, tvoří se u něj tzv. bezpečná vazba. Vnímá svět jako bezpečný. Samo sebe vnímá jako dobré a hodnotné. Ostatní vnímá jako spolehlivé a důvěryhodné. Svět je pro něj bezpečný, předvídatelný a zvládnutelný, zajímá se o nové věci.

Všechny děti však takové štěstí nemají. Pokud o dítě v rané fázi vývoje pečuje osoba, která není schopna dítěti poskytnout svou fyzickou a psychickou blízkost, jednou tu je a jednou ne, nebo dokonce dítě psychicky či fyzicky ohrožuje, pak si dítě vytvoří zcela odlišný obraz o sobě, o lidech, o okolním světě.

Psychologové popisují čtyři typy citové vazby, již zmíněnou bezpečnou (jistou) vazbu, dále vyhýbavou, ambivalentní (úzkostnou) a dezorganizovanou. Každá vazba se projevuje určitými charakteristikami. Obecně jde však říci, že děti zažívají pocity nejistoty, ohrožení, nesprávně vyhodnocují různé situace, mohou se chovat neobvykle, nemají na sebe zdravý náhled. Ovlivňuje to je samotné, vztahy v kolektivu a jednou i partnerské vztahy. Pokud k tomuto přičteme ještě prožitá traumata dětí, není divu, že se některé děti mohou chovat odlišně až nepochopitelně.

Tímto to však nekončí. Je tu naděje. Ano, začátek je důležitý. Z různých důvodů však nemusel být začátek pro mnoho dětí jednoduchý. Je tu naděje pro děti a pro ty, jež se o ně starají. Ať už jsou to rodiče, pěstouni či adoptivní rodiče, mají v rukou „lék“. Tímto lékem je opět vztah. Vztah, který je bezpečný, laskavý, předvídatelný, pevný, trpělivý,… Nyní to bude náročnější, nepůjde to tak snadno jako na samotném počátku, kdy dítě touží po bezpečném a blízkém vztahu. Nemusíte v tom být sami. Jsou tu různí odborníci a organizace, jejichž služeb, můžete využít.

Na Domečku nabízíme podporu pěstounským rodinám. Pokud by Vás zajímalo více informací o pěstounské péči, terapeutickém rodičovství, případně byste si rádi zapůjčili nějakou knihu na toto téma, určitě se ozvěte.

Domeček – středisko Husitské diakonie