608 436 941

Významná výročí trhosvinenského sportu

Autor: Mgr. Jiří Krauskopf | Zveřejněno: 14. dubna 2019 | 111x

Série článků o historii sportu v T. Svinech

Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří reagovali na výzvu v minulém vydání TSL a snažili se pomoci. Kontakt na dceru p. Kollara jsem získal, ale k nalezení kroniky to bohužel nevedlo. Ale tak už to při této práci je, mnohé informace končí ve slepé uličce. V každém případě děkuji.

Dnes bych, v jakémsi volném pokračování, navázal na obsah z minulého vydání TSL. Chtěl bych ukázat, že informační nesrovnalosti, někdy až záhady, nejsou jen v oblasti sportu. Možná budou zajímat obyvatele města i čtenáře TSL.

Jednou z takových malých záhad je název místního potoka. Narazil jsem na ni při pročítání nové knihy M. Koželuha „Stropnice – příběh řeky.“ Je tam zmínka o mlýnech na Svinenském potoce, tedy i o mlýnu Panských. Informaci o prvním fotbalovém hřišti v T. Svinech jsem tam sice nenašel, ale narazil jsem tu na záhadu s názvem pravostranného přítoku Svinenského potoka.

 Všichni jej známe. Teče od Hvízdalek, je na něm nádrž Brigádník, pokračuje okolo „studýnky“ až do Svinenského potoka. Zeptejte se kohokoli na jeho název a jsem přesvědčen, že každý řekne, že jde o Farský potok. Už proto slyším, jak se teď mnozí ptáte, co je na tom tedy za záhadu?

Ta se skrývá v tom, že když MěÚ před pár lety žádal o finanční dotaci na jeho protipovodňovou úpravu z evropských fondů, a do žádosti uvedl tento název, musel jej měnit na Bukovický potok, protože takový název byl uveden ve vodohospodářských mapách, tedy jako oficiální.

Slyšeli jste někdy tento název? Kdy tento název Farský potok dostal, že se objevil v oficiálních mapách? A proč jej dostal? Vždyť je naprosto nelogický. Buková leží úplně jinde a nemá s tímto tokem nic společného? Nemělo by tedy maximálně být Bukvický potok a název Bukovický vznikl překlepem? Nebo se snad Bukvice dříve jmenovala Bukovice nebo také Buková?

Prostě otázek je zde najednou více než dost. Najít na ně odpovědi ale není zrovna jednoduché. Na MěÚ jsem se nedozvěděl nic nového a byl jsem odkázán na Povodí Vltavy. Tam o problému sice věděli, ale odpověď také neznali. Možná ji prý znají na geodézii, na katastru.

Ale ani tam jsem nepochodil lépe. Prý možná u sousedů. Přes dvůr totiž sídlí Český zeměměřičský úřad. Ale ani tam jsem se nic nedozvěděl a byl odkázán na pražské pracoviště tohoto úřadu, kde prý evidují všechny změny zeměpisných názvů. Nepřipomíná vám to jednu známou pohádku?

V Praze se velice podivovali, že jsem odpovědi nedostal už v Č. Budějovicích, když oni v Praze evidují pouze změny, které jsou jim dodávány z krajských pracovišť. Nakonec jsem se přece jen něco dozvěděl, i když úplnou odpověď neznám dodnes.

Tak vězte, že název Bukovický potok se u nich v Praze prý objevil až v roce 1975. Ale na jakém základě, to nevěděli ani tam. Zarážející ale bylo jejich další sdělení, že název Bukovický potok prý MěÚ ještě v roce 2006 potvrdil jako správný! (chápete to?).

Ke cti městských radních slouží alespoň to, že na základě zjištění názvu Bukovický potok při psaní žádosti o finanční dotaci na jeho protipovodňovou úpravu provedli následně po jejím dokončení změnu názvu na Farský potok. Člověk by řekl, takový malý, prakticky bezvýznamný vodní tok a ... Uvidím, zda se mi podaří dohledat v zápisech z jednání Rady města T. Sviny informaci, která nám dá uspokojivější odpověď.

Druhou, řekněme zeměpisnou, záhadou je náhon ke Kolínů mlýnu. Narazil jsem na tuhle záležitost při snaze lokalizovat místo, kde v T. Svinech bývalo hokejové hřiště, prý se mu přezdívalo „Cortina“.

Samotný mlýn už nějakou dobu neexistuje. Podívejte se do mapy na internetu. V místě bývalého mlýna je zakresleno parkoviště, což odpovídá současnému stavu. Je na ní ale také modrou barvou zakreslen náhon. A to už reálnému stavu neodpovídá. Od náměstí to není tak daleko, udělejte si malou zacházku. A co zjistíte? Nejenže v náhonu není žádná voda, ale on tam už ani žádný náhon není. Minimálně v délce 200 m od dnešního parkoviště je náhon zasypán a celý prostor byl navýšen navážkou. Teprve potom objevíte v zemi rýhu, která bývala náhonem ke Kolínů mlýnu.

Možná si zase někdo říká, že jde o „prkotinu“, která nemá na nic vliv. Ale co kdyby „prkotina“ byla na mapě v jiných místech nebo se týkala jiné informace, např. by na ní byl vyznačen most, který už je dávno zbořený. V té chvíli byste asi láteřili, že někdo neprovedl aktualizaci mapových údajů.

Abych se ale vrátil ke sportu. Někdy v polovině 80. let se bourala budova Sokolovny. Na zdi byla pamětní deska a za ní nádoba s prstí (zemina z bojiště u Verdunu). Nemá někdo povědomí, kde by se oba předměty mohly dnes nacházet?