608 436 941

Za přírodou, historií a energií Šumavy

Autor: Jitka Bartyzalová, průvodkyně  Trhové Sviny | Zveřejněno: 22. října 2020 | 50x

Ohlédnutí za další sezónou výletů

Další ročník šumavských výletů je za námi. Pravdou je, že poněkud ovlivněný covidovou pandemií. Jako v uplynulých sezónách, byly i letos stanoveny 4 termíny. Výlet plánovaný na 16. květen nemohl být uskutečněn z důvodu vládních opatření a s napětím jsme čekali, jak se dále bude vyvíjet situace a zda budeme moci vyjet v dalším termínu, a to 6. června. Z důvodu trvajících zákazů a omezení i tento výlet musel být zrušen.

K naší radosti jsme mohli vyjet 11. července. Počasí nám zprvu nepřálo, zdálo se, že drobný déšť nám omezí jasné výhledy, ale po poledni se počasí umoudřilo, déšť ustal a slunečné počasí nás provázelo po celý zbytek výletu. Obzvláště podmanivý byl pohled na ustupující mlhu nad Černým jezerem přímo z jeho břehu v kontrastu s jezerní stěnou.

Další výlet 12. září se uskutečnil v době, kdy pozvolna vzrůstaly počty nakažených. Obavy, že se část turistů bude obávat možné nákazy, se ukázaly liché. Opět jsme se radovali z hojné účasti a prakticky letního počasí s třešničkou na dortu - komentovanou prohlídkou interiéru jednoho z nejstarších kostelů na Šumavě, a to kostela sv. Mořice nad Annínem i barokní kostnice s předsedou spolku Přátelé Mouřence z.s., Lukášem Milotou.

Výčet míst a zajímavostí z obou výletů by zřejmě vydal na další článek, a tak uvedu alespoň ty, které Vás nejvíce zaujaly - hrobka sklářské rodiny Schmidtů, lesní chatové městečko, filmová místa, kostel sv. Mořice, středověká štola s výhledem na řeku Otavu, Černé jezero, chráněná jedle (zbytek pralesa u Černého jezera), významný hrob rodiny Klostermannovy v Rejštejně doplněný příběhem, nemovitá kulturní památka Spaunova vila, soutok řek Losenice a Otavy ...

Velké poděkování patří všem turistům, kteří se podíleli na přátelské atmosféře, sdílejí své zážitky a neváhají absolvovat často dlouhou cestu z měst a obcí nejen Jihočeského kraje, aby se k nám mohli připojit. Velmi si toho vážím, je to motivující. 

V roce 2021 se opět můžeme těšit na 4 výlety, jejichž termíny budou na jaře k dispozici v KIC Trhové Sviny. Přeji Vám příjemné podzimní dny a v tuto dobu především pevné zdraví.