608 436 941

Vzdělávací program (6. - 9. ročník)

Autor: | Zveřejněno: čtvrtek 20. srpna 2020 | 16x

Školní příloha 2020

Vzdělávací program v 6. až 9.ročníku č.j. 200/2007 - Naše šance         
               
2.stupeň 6.- 9.roč. 2020 - 21           
               
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho  
 Min.časováČas.  Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní  
 dotacedotace         hodiny  
 Jazyk a jazyková1518Český jazyk a literatura Č444315    
 komunikace   -disponibilní hod.  11013 3  
               
 1212Cizí jazyk  Aj333312    
          0    
 66Další cizí jazyk Nj/Rj 2226    
               
 Matematika a1518Matematika M344415    
 jjejí aplikace   - disponibilní hod.  10113 3  
               
 Informační a11Informační a komunikační Ikt1   1    
 komunikační  technologie           
 technologie              
               
 1113Dějepis D22228    
 Člověk a    - disponibilní hod.  1   1 1  
 společnost  Výchova k občanství (Ov) Ov111 3    
    - disponibilní hod.     11 1  
 Člověk a příroda2125Fyzika F12216    
   Chemie Ch  224    
   Ekologický přírodopis  Epř22 15    
   a výchova ke zdraví     112    
    - disponibilní hod.    1 1 1  
               
   Zeměpis Z22116    
    - disponibilní hod.     11 1  
               
OblastiRUPŠVPPředmětNázev předmětu  Ročník    z toho  
 Min.časová   Zkr.6.7.8.9.6.- 9. disponibilní  
 dotace          hodiny  
 Umění a kultura1010Hudební výchova Hv11114    
   Výtvarná výchova Vv22116    
               
 Člověk a zdraví108Tělesná výchova Tv22228    
               
 Člověk a svět práce34Praktické činnosti 1 113    
    - disponibilní hod.  1   1 1  
               
 Průřezová témataP             
               
  7disponibilní hodiny  12227 7  
               
 VoP              
disponibilní hodiny18             
               
               
 122122Týdenní hod. dotace   30303131122 18  
               
   Nepovinné předměty           
   (bez náboženství)