608 436 941

Nabídka zájmových kroužků ve školním klubu

Autor: | Zveřejněno: 17. srpna 2023 | 13x

Hasičský kroužek

3. - 9. třída

V. Poláková, V.Tůma

10:00 - 12:00

Neděle

Rybářský kroužek

3. - 9. třída

Č. Štojdl

16:00 - 17:00

Úterý

Stolní tenis

3. - 9. třída

L. Marek

15:15 - 16:45

Úterý

Volejbal

5. - 9. třída

H. Kunzová

14:30 - 16:00

Pátek

Všeobecná sp. přípravka

MŠ, 1. třída

K. Jenknerová, Z. Tisoňová

17:00 - 19:00

Pátek

Sport. gymnastika – začátečníci

1. - 3. třída

M. Hálová, B.Zemanová

17:00 - 19:00

Středa

Sp. gymnastika - pokračující

2. - 9. třída

N. Hálová, J. Novotný

16:00 - 19:00

Pondělí

Softball - žáci

4. - 6. třída

P. Němeček

16:00 - 17:30

Středa

Myslivecký kroužek

3. - 9. třída

J. Kocina

16:15 - 17:45

Čtvrtek

Softball - kadeti

7. - 9. třída

P. Němeček

19:00 - 20:00

Úterý

T - Ball

MŠ - 3. třída

P. Němeček

15:30 - 17:00

Čtvrtek

Nohejbal

6. -9. třída

M. Chuchel

18:15 - 19:45

Čtvrtek

Šachy

Tento šk. rok nebude kroužek otevřen!

Angličtina začátečníci

2. třída

J. Bartáčková

14:30 - 15:30

Úterý

Angličtina doučování

3. třída

J. Bartáčková

14:30 - 15:30

Čtvrtek

Hlasová výchova

1. třída

S. Feslová

11:45 - 12:15

Pátek

Mini volejbal

3. - 5. třída 

H. Kocinová

14:00 - 15:00

Středa

Sazba příspěvku:

Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena na 200 Kč za zájmový kroužek a 400 Kč za jazykový kroužek za školní rok.

Upozornění:

Vyplněnou přihlášku na kroužek je nutné odevzdat nejpozději do středy 13. 9. 2023. Pokud se přihlásí do některých z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře.

Příspěvek od září do prosince bude hrazen z elektronické peněženky žáka v prosinci 2023. Další příspěvek bude hrazen za měsíc leden až červen na konci školního roku 2024.

Žáci, kteří nenavštěvují naší základní školu, budou platit příspěvek při přihlášení na kroužek.