608 436 941

Dětský den na ZŠ Trhové Sviny

Autor: Marie Petrová, vychovatelka ŠD | Zveřejněno: 13. června 2023 | 8x

Tak jako už každý rok, uspořádala ŠD pro děti prvního stupně dětský den. Tentokrát jsme si dopoledne rozdělili na dvě části. V jedné části polovina dětí soutěžila na 9 stanovištích na hřišti u gymnázia. Tam plnily jednotlivé disciplíny. Druhá část se konala na tržnici. Tam na druhou polovinu dětí čekala dvě hasičská auta a policejní vůz. V polovině dopoledne se skupiny dětí prohodily a pokračovalo se dále ve stejném režimu.

Na hřišti se děti mohly vyřádit a všem ukázat, jakou mají fyzickou zdatnost. Soutěžilo se například ve skákání v pytlích, v přeskocích přes lavičku, házení kroužků, chůzi po kladině, ve střelbě na bránu atd.

Děti se zapojily s velkou vervou do plnění všech disciplín a musím je všechny velmi pochválit. Do soutěží se zapojily i některé paní učitelky a jejich snahu velice oceňuji. Při soutěžích bylo veselo a rozesmáté obličeje dětí byly pro nás vychovatelky největším oceněním.

Druhá část DD se tedy odehrávala na tržnici. Zde nám tento den zpestřili a zpříjemnili policisté a hasičský sbor z Trhových Svinů. Tímto bych jim alespoň touto cestou chtěla moc a moc poděkovat za jejich trpělivost a ochotu strávit s námi celé dopoledne.

Hasiči a policisté nejenže dětem povykládali o svém zaměstnání a co vše obnáší, ale měli pro děti připravené také praktické ukázky. Děti si mohly vyzkoušet stříkat z hadice na cíl, stříhání železa (imitace vyproštění z vozu), vyzkoušení hasičských obleků atd. Od policie se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, ale největším zážitkem bylo pro děti snímání otisků prstů. Dále si děti mohly vyzkoušet pouta, hlášení do policejní vysílačky a mnoho dalšího. Největší ohlas však měla policejní a hasičská auta, do kterých děti měly možnost nahlédnout. Na tržnici si pak mohly děti ještě prohlédnout vojenská auta.

Domnívám se, že se den dětí vydařil. Počasí nám přálo, tak co si více přát. Závěrem bych tedy chtěla poděkovat vedení školy, které poskytlo finanční prostředky na nákup odměn (sladkosti pro děti), dále pak městu Trhové Sviny za prostory tržnice a městské policii za všestrannou pomoc. Ještě jednou díky všem, kteří se podíleli na zpestření DD. Teď už se budeme těšit na prázdniny. Všem tedy přeji krásné léto a za rok nashledanou.