608 436 941

Okresní kolo soutěže malých přírodovědců a myslivců na loveckém zámečku Ohrada

Autor: Za MS Trhové Sviny Mgr. Jan Kocina | Zveřejněno: 22. května 2023 | 5x

Když jsem před rokem a půl začal uvažovat o otevření dětského mysliveckého kroužku, neměl jsem ještě úplné povědomí o možnostech účasti vedených dětí na vědomostních soutěžích pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty. Jako chlapec jsem se velice rád účastnil přírodovědné soutěže „Memoriál RNDr. Kučery, Znáš přírodu Novohradska“ , a tak když jsem se dozvěděl, že kolegové z OMSu České Budějovice pořádají okresní kolo známé soutěže „Zlatá srnčí trofej“, rozhodl jsem se, že si musím kolem dané akce zjistit více informací.

Proto jsem v roce 2022 navštívil ze zvědavosti tuto soutěž organizovanou okresním mysliveckým spolkem v Českých Budějovicích na loveckém zámečku Ohrada, byť zatím jen v roli diváka. Byl jsem mile překvapen dobrou organizací, krásnými interiéry loveckého zámečku, které podtrhly celkovou atmosféru vědomostní soutěže a především nadšením kolegů, kteří mi předali mnoho informací a doslova mě nadchli pro nápad vrhnout se do práce s mládeží. Když se mi poté myslivecký kroužek podařilo otevřít pod záštitou Základní školy T. Sviny, věděl jsem, kam děti budu ke konci školního roku směřovat.

Letošní okresní kolo této soutěže proběhlo o něco dříve, než je obecně zvykem, tj. 13. 5. 2023, opět v krásných prostorách zámečku Ohrada. S dětmi z kroužku jsme se v ranních hodinách sešli tradičně před základní školou a společně s kolegou Janem Špilauerem a jedním rodičem vyrazili auty směr Hluboká nad Vltavou. Slavnostní zahájení bylo naplánováno na devátou hodinu, a tak kolega s dětmi čekal před hlavním vchodem zámečku, než budou připravena stanoviště s otázkami a další organizační věci. S přibližující se devátou hodinou nervozita dětí začala pomalu stoupat a nemohly se již dočkat zahájení soutěže. Samotné zahájení proběhlo ve velice slavnostním duchu, a to zatroubením slavnostního halali před hlavních vchodem do zámečku, uvítáním dětí a vysvětlením přesných pravidel soutěže hlavním pořadatelem soutěže panem Ženčuchem z Okresního mysliveckého spolku České Budějovice. Následně si děti rozlosovaly soutěžní čísla, obdržely desky s archy na zápis svých odpovědí a mohly se následně vrhnout do první části samotné soutěže.

Celkově byla soutěž koncipována jako ucelený soubor mysliveckých znalostí a rozdělena na několik částí. První, poměrně náročnou částí, byla praktická ukázka z kynologie, kde malí soutěžící měli za úkol poznat jednotlivá plemena loveckých psů a prokázat dle figurantů znalost druhů loveckých zbraní. Po této, pro děti docela složité části, následovala teoretická část, tj. vědomostní testy ze zoologie, botaniky a dějin a tradic spojených s myslivostí. Tuto část jsem připravoval osobně a po domluvě s panem Ženčuchem jsem ji pojal více přírodovědně. Hlavním důvodem bylo, aby nebyly příliš zvýhodněny děti z mysliveckých rodin. 

Celá soutěž byla následně završena praktickou částí, věnovanou aktivnímu poznávání rostlin a živočichů. Na jednotlivých stanovištích se malí soutěžící setkávali s praktickými ukázkami přírodnin z naší přírody. Bylo zde zastoupeno jednak klasické poznávaní rostlin, dřevin s přesahem do lesnické činnosti, ale i poznávání trofejové zvěře dle shozů atd. Velikou výhodou soutěže pro děti bylo průběžné vyhodnocování soutěže, kdy jsem v průběhu opravoval s kolegy již vyhotovené testy a následně tak nemusely soutěžící dlouho čekat na slavnostní vyhlášení výsledků.

Soutěž byla rozdělena na mladší a starší žáky, a tak byla slavnostně vyhlášena první tři místa jednotlivých kategorií, kde se Vojtěch Jaroš z 5.D. umístil jako třetí. Nicméně pro všechny soutěžící byla připravena věcná cena v podobě přírodovědné publikace a dalších předmětů s lesnickou tématikou. Po slavnostním ukončení a rozloučení s kolegy jsme se vydali zpět do Trhových Svinů, kde jsme děti předali jejich rodičům a za rok se budeme opět těšit.