608 436 941

Jazykové zkoušky Cambridge

Autor: Mgr. Z. Kopečná | Zveřejněno: neděle 18. září 2022 | 16x

V minulém školním roce proběhl na Základní škole T. Sviny kurz angličtiny v rámci spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek. Zvolená úroveň kurzu A1 Movers byla úroveň pro žáky 5. a 6. ročníků. Dohromady se výuky angličtiny zúčastnilo 22 dětí rozdělených do dvou skupin. Během hodin se žáci zdokonalovali v angličtině a rozvíjeli své schopnosti na cestě k úspěšnému zvládnutí jazyka na aktivní komunikační úrovni. Zároveň se pomocí zábavných úkolů připravovali na závěrečnou zkoušku.

Závěrečná zkouška probíhala v prestižním mezinárodním systému Cambridge Assessment English. Účast žáka byla dobrovolná. Jazyková zkouška se skládala ze tří částí - poslechu, čtení a psaní, mluvení. Hodnocení u zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu a hodnotí se to, co děti umí, nikoliv to, co děti neumí. Celkem se na závěrečnou zkoušku přihlásilo 6 žáků. Všichni zkoušku úspěšně složili a obdrželi certifikát definované mezinárodní úrovně angličtiny CEFR A1. Gratulujeme!