608 436 941

Čtenářská gramotnost na našich školách

Autor: Mgr. Kamila Tröstlová, členka skupiny pro čtenářskou gramotnost | Zveřejněno: 23. dubna 2019 | 120x

Podpora školních časopisů

Čtenářská gramotnost je jednou z klíčových kompetencí zabývající se pochopením a prací s textem. Prvotní schopnosti a návyky jsou rozvíjeny již v mateřské škole a dále se rozvíjí až po dospělost, proto je důležité se jí věnovat v co největší míře již od raného školního věku.

V MAP II (místní akční plán) pro ORP Trhové Sviny při MAS Sdružení Růže působí v této oblasti pracovní skupina s názvem Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. Pracovníci skupiny si dále vyměňují zkušenosti a odborné znalosti včetně metod a postupů týkajících se této problematiky.

Skupina pedagogů z ORP Trhové Sviny (ZŠ Trhové Sviny, ŽS Horní Stropnice a ZŠ Petříkov) má za úkol věnovat se právě této tematice, přemýšlet nad zlepšeními a inovacemi, které by se daly zavést přímo do výuky a prakticky aplikovat v jejím chodu.

V letošním školním roce byl vyhlášen program Podpora školních časopisů. Tohoto projektu se účastní základní školy v Trhových Svinech, Petříkově, Horní Stropnici a Svatém Janu nad Malší. Během školního roku každá škola vydá celkem čtyři čísla školního časopisu, která budou vytvářet děti za podpory učitele. První čísla už jsou na světě a je vidět, že si děti s jejich přípravou daly velkou práci a příprava je bavila.

A co se v časopisech dočtete? V časopisu Trháček Vám žáci dávají například tipy, kam se vypravit o prázdninách, vypráví, co podnikli ve školním roce a nechybí ani vlastní velice rozmanitá textová tvorba. Děti z Horní Stropnice představují v časopise své zájmy a hovoří také o nastávajících lidových tradicích, zasmát se můžete u vtipů ze školních lavic. Petříkovské děti nadšeně vypráví o tom, jak se jejich škola přestavovala a rozšiřovala a co všechno zažívají během školního roku. 

Práce na školních časopisech je pro děti zajímavým zpestřením a obohacením. Za odměnu navíc v úterý 23. dubna jely na výlet do Českého rozhlasu v Českých Budějovicích.