608 436 941

Přednáška v němčině na gymnáziu

Autor: Matěj Průka, VI.A | Zveřejněno: neděle 3. března 2019 | 201x

Beseda v němčině na GTS

Ve čtvrtek 21. února 2019 přijela na trhovosvinenské gymnázium z německého Ingolstadtu paní Hana Hacker se svým synem Andreasem. Pozvala je paní učitelka Mgr. Jitka Matějková, aby nám něco pověděli o německém školském systému, což je téma jedné maturitní otázky. Dalším důvodem byl také poslech němčiny a konverzace. Paní Hacker má v Bavorsku jazykovou školu, v níž učí německy cizince, kteří se s tímto jazykem dosud nesetkali a chtějí zde žít, pracovat nebo se vzdělávat. Díky intenzivnímu kurzu se za rok již skvěle domluví na jazykové úrovni B1 (střední pokročilost).

Přednáška na naší škole byla určena pro studenty sexty, septimy a oktávy. Pátou vyučovací hodinu seznámila paní Hacker sextány se školským systémem v Německu, zejména v Bavorsku. Šestou hodinu pak poslední dva ročníky, které byly spojené. Lektorka je rodilá Češka, která v Německu žije i pracuje a němčinu má též vystudovanou. O jejím původu jsme ale nevěděli, a tak jsme byli velmi překvapeni, když v závěru přednášky přešla z plynulé němčiny do plynulé češtiny.

Beseda pokračovala i odpoledne. Byla určena opět pro studenty sexty, tentokrát však jen pro ty, kteří chodí na volitelný předmět německá konverzace. Od školského systému jsme přešli na běžné mluvení, kdy jsme odpovídali na pokládané otázky a pokoušeli se konverzovat. Paní Hacker nám na konci také předvedla, jak probíhá výuka na její jazykové škole v Německu. Studenti nepoužívají učebnice, ale kartičky, na nichž jsou obrázky nebo otázky. Na otázky pak odpovídají, obrázky se pokoušejí popsat.

Část dopolední přednášky vedl i Andreas, který se v Německu narodil a v Ingolstadtu navštěvuje gymnázium. Při výkladu se snažil mluvit spisovně a pomalu. Při odpolední konverzaci jsme si ovšem poslechli i trochu té "Bairisch". Jeho [uí fui lojte] nás fascinovalo.

Přednáška byla zajímavá a hlavně přínosná zejména pro ty, kteří plánují z němčiny maturovat nebo se jí dále věnovat.