608 436 941

Gratulace

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 29. července 2020 | 37x

Blahopřejeme k vzácnému životnímu jubileu 90 let paní Anně Michlové. Ke gratulantům se připojila i starostka města Mgr. Věra Korčaková.