608 436 941

Blahopřejeme

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 18. prosince 2019 | 35x

Paní Marie Šimečková 7. prosince 2019 oslavila v plné svěžesti jak tělesné, tak duševní krásných

90 let života. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.