608 436 941

Gratulace k osmdesátinám

Autor: Jaroslav Salcer | Zveřejněno: pátek 17. května 2024 | 14x

Dne 24.června oslaví životní jubileum paní Mgr. Marie Salcerová z Trhových Svinů.

Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně dalších spokojených let v rodinném kruhu, 

přeje celá rodina včetně 4 vnoučat a 3 pravnoučat.