608 436 941

Nevěřím, že každý je nahraditelný…

Autor: H. Halešová | Zveřejněno: pátek 22. března 2024 | 39x

… a jestli je někdo, o kom to mohu s čistým svědomím tvrdit, je to můj vrstevník, kolega zastupitel Ing. Zdeněk Fischer.

Zdeněk se narodil 10. února 1968. Po absolvování místní základní školy a stavební průmyslovky v Č. Budějovicích vystudoval ČVUT v Praze. Poté několik let pracoval v projektové firmě v Sušici a r. 1996 se stal jedním ze zakladatelů ateliéru Hronek & Fischer.

Už od dětství měl rád sport – zejména fotbal, hokej a cyklistiku. Zajímal se o historii, která se promítla i do dalšího jeho hobby – jako zapálený modelář se věnoval hlavně modelům letadel z II. světové války. I když Zdeňkovým nejoblíbenějším hudebním stylem rozhodně nebyla dechovka, od svých 16 let hrál na tubu v Podhorance.

Zdeněk byl velice přátelský a společenský, neměl rád faleš a nespravedlnost a za svým názorem si vždy pevně stál. Mohu potvrdit, že už na základní škole měl respekt, každému vždy rád pomohl a poradil a zároveň měl úžasný smysl pro humor.

V dospělosti u něho na prvním místě vždy byla jeho rodina, kterou miloval. Staral se obětavě o své rodiče, ale nebylo mu bohužel dopřáno, aby s vnoučkem zažil vše, na co se tolik těšil.

Nemůžu nezmínit Zdendovu obětavou práci pro město – ať už jako zastupitel, nebo radní (byl zvolen několikrát) – pro svou obec pracoval opravdu se zápalem, obětavě a nezištně. Jeho rozumné názory budeme zcela jistě postrádat.

Na třídním srazu našeho ročníku stejně jako v našich srdcích budeš mít, milý Zdeňku, navždy své místo, nikdy na Tebe nezapomeneme. Čest Tvojí památce.