608 436 941

Blahopřání

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 23. října 2019 | 57x

Vzácné životní jubileum 90 let oslavila dne 1. října 2019 paní Marie Kumstová ze Březí.

Srdečně blahopřejeme.