608 436 941

Blahopřání jubilantovi

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 19. prosince 2023 | 12x

Pan Miloslav Jakeš z Třebízského ulice oslavil v rodinném kruhu dne 17. prosince 2023 

své krásné životní jubileum - 90 let.

Ke gratulantům se připojil i pan starosta města pan Ing. David Štojdl.