608 436 941

Jarní vítání občánků

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: středa 12. dubna 2023 | 36x

Ve čtvrtek 23. března 2023 byli na jarním vítání občánků uvítány děti narozené na konci roku 2022. (zleva: Leopold Lejsek, Agáta Johnová)

Hodně štěstí a zdraví novým občánkům popřáli pan starosta města Ing. David Štojdl a místostarostka města Mgr. Eva Špergerová.