608 436 941

Gratulace

Autor: Ing. David Štojdl, starosta města | Zveřejněno: 13. listopadu 2022 | 47x

Jako začínající starosta Trhových Svinů jsem potěšen, že jsem mohl navázat na předcházející dobré tradice a poblahopřát panu Bohumíru Brouskovi z Rejt, který ve středu 26. října 2022 oslavil své životní jubileum - 90 let.