608 436 941

Vítání občánků

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 10. července 2019 | 170x

Nově narození občánci

V letošním posledním jarním dni 20.června 2019 bylo v obřadní síni přivítáno 7 nových občánků.
Na fotografii jsou:
Tereza Jurečková, Jolana Poláčková, Antonín Musil, Jonáš Perfoll, Daniel 
Sybera, Victoria Hőrnerová, Tomáš Kovář
Přejeme jim na cestě životem hodně úspěchů, zdraví a štěstí.