608 436 941

Blahopřání

Autor: Eva Pokorná | Zveřejněno: 15. června 2019 | 102x

Jubilant - 90 let

K životnímu jubileu 90 let panu Františku Hoffelnerovi popřála starostka města Mgr. Věra Korčaková. 

Společně s rodinou mimo jiné vzpomněli i na dlouhá léta, která oslavenec strávil za volantem autobusu. Přejeme 

dobré a pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.