608 436 941

Vítání občánků

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 16. listopadu 2021 | 58x

Rodiče 21 dětí byli v listopadu pozváni na radnici

9. a 11. listopadu byli na radnici uvítáni další nově narození občánkové města - 8 chlapců a 13 děvčat.