608 436 941

Blahopřání k jubileu

Autor: Eva Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: pondělí 27. září 2021 | 26x

Dne 17. září oslavil se svými blízkými životní jubileum 90 let pan Jaromír Černý. Podle jeho slov - žije rád a odpouští všechno

a všem. Do dalších let mu popřála hodně spokojenosti a zdraví i paní starostka.