608 436 941

Vítání občánků

Autor: E. Pokorná, matrikářka | Zveřejněno: 14. dubna 2019 | 332x

Noví občánkové T. Svinů

Noví občánkové Trhových Svinů byli uvítání v obřadní síni 11. dubna 2019.

Byl mezi nimi i první občánek roku 2019, kterým je Emma Husová.

Hodně štěstí všem rodičům i jejich dětem popřála starostka města Mgr. Věra Korčaková.