608 436 941

NZDM Klub Domeček v Trhových Svinech se zapojil do akce „Ukliďme Česko“

Autor: Marie Matourková | Zveřejněno: 20. dubna 2021 | 46x

Akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech i mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a celkově nepořádek.

Hlavní jarní úklidový den proběhl v sobotu 27. 3. 2021, úklid však probíhal i v následujících týdnech. My jsme se za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Domeček zúčastnili úklidu v pondělí 29. 3. 2021. Úklidu jsem se zúčastnila společně s Vášou a Jíťou, a to i ve spojitosti s naším měsíčním tématem „Ekologie“. S nápadem zapojit se do akce přišla právě Jíťa, což je obdivuhodné.

Uklízeli jsme v Trhových Svinech celkem 2 hodiny. Začali jsme ve Weisserově parku, následně jsme pokračovali ke kostelu Církve československé husitské. Nejen na těchto místech, ale i po cestě jsme našli spoustu odpadků. Většinou se jednalo o nedopalky od cigaret, lahve, jednorázové krabičky, plastové příbory od jídla a mnoho dalšího. Celkem jsme zvládli naplnit 2 pytle. Po celou dobu jsme měli ochranné pomůcky, respirátory, rukavice, dezinfekci. Váša s Jíťou se do úklidu aktivně zapojili, za což bych jim chtěla tímto článkem poděkovat a ocenit jejich aktivní přístup.

Domeček – středisko Husitské diakonie