608 436 941

Změny v naší náboženské obci

Autor: Mgr. Vilibald Rolínek člen NO CČSH Trhové Sviny | Zveřejněno: úterý 16. února 2021 | 56x

Nedělní bohoslužba (31. 1. 2021) byla netradiční, protože ji společně odsloužili dva duchovní. Odcházející setra farářka Mgr. Ludmila Šimonová představila a uvedla do služby nového duchovního – jáhna Bc. Samuela Vašína.

Jedná se o mladého, energického muže, který bydlí v Prachaticích. Spravuje Náboženskou obec Církve československé husitské (zkratka NO CČSH) v Prachaticích, v Křemži a nyní i v Trhových Svinech. Naposledy vykonával duchovní činnost v Sušici, Katovicích a v Horažďovicích, kde věřící podali petici proti přeložení bratra Samuela Vašína. V petici uvedli řadu důvodů, z nichž vybíráme:

  • spolupracuje s místními organizacemi a institucemi, kterým vypomáhá duchovně, ale i vlastními silami
  • je součástí ekumenické iniciativy v Horažďovicích

Přejme si, aby v uvedených činnostech pokračoval i v Trhových Svinech. Obzvláště přínosná by byla jeho aktivní spolupráce s mládeží a mladými lidmi, kterou v uvedených náboženských obcích s úspěchem vykonává.

Určitým problémem je, že nebydlí v Trhových Svinech (což je letitý problém naší náboženské obce). Z tohoto důvodu vyhradil pro duchovní, pastorační a administrativní činnost středy.

Bohoslužby bude sloužit každou středu od 17:00 hodin.

Případné změny bude oznamovat telefonicky, pokud obdrží příslušná telefonická čísla.

Spojení na bratra Vašína - mobilní telefon: 601 154 721, email: sam.sos@seznam.cz.

Konec bohoslužby byl smutný. Loučili jsme se s odcházející sestrou farářkou Mgr. Ludmilou Šimonovou. Byla pověřena správou NO CČSH v Neveklově a v Netvořicích.

V naší náboženské obci působila od 1. 10. 1990, do Trhových Svin dojížděla z Českých Budějovic. Prožili jsme mnoho radostných chvil při společné modlitbě a duchovním rozjímání. Velice jsme oceňovali její lidský přístup, který uplatňovala při vedení naší náboženské obce. Nádherné byly zpívané bohoslužby s varhanním doprovodem Mgr. Marie Heřmanové. Paní Šimonová, rozená Pouzarová, je výbornou zpěvačkou (zpívala v populární folkové skupině Minnesengři; tehdejší hit Kdyby tady byla taková panenka).

Za jejího působení v úzké spolupráci s Mgr. Marií Heřmanovou, externí duchovní, byl náš sbor hojně využíván ke konání kulturních akcí. Z důvodu úspornosti uvádíme pouze názvy některých akcí a jména významných interpretů:

  • Slávek Klecandr, zkušený zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh
  • tradici měly závěrečné koncerty hudebního tábora, který zajišťoval Domeček
  • skvělý hudební zážitek si odnesli návštěvníci VIVALDI TOUR 08, kde hlavním účinkujícím byl náš vynikající houslista Pavel Šporcl
  • svým nádherným zpěvem zahřálo vokální uskupení CALYPTE
  • pravidelná akce Noc kostelů

Z dalších aktivit jmenujeme podíl naší farářky na činnosti Domečku, střediska pro volný čas a integraci, Diakonie a misie CČSH.

Rovněž popsání všech údržbářských prací a oprav sboru Jana Žižky z Trocnova NO CČSH v Trhových Svinech v době působení farářky Šimonové v naší náboženské obci a vyjmenování desítek a desítek jmen lidí dobré vůle, bez nichž by se veškeré následující práce neuskutečnily, by zabralo několik stránek. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na vzniku Domečku. Děkujeme všem ochotným lidem, bez nichž by se následně vyjmenované dílo nepodařilo. Můžete být na svoji pomoc a práci hrdi. Dodáváme již jenom telegraficky názvy velkých akcí: oprava velké části fasády, oprava střechy, vymalování interiéru sboru, instalace nového kříže, postavení nového komína, nová krytina na sboru, obnovení nátěru plechových částí střechy.

Děkujeme a srdečně přejeme jmenovaným duchovním - i nám všem - hodně zdraví, lásky, radosti a Božího požehnání. Ať se jim podaří na nových působištích naplnit svoje představy a plány.