608 436 941

Podpora rodinných pečujících

Autor: MoSt – pečovatelská služba Archa | Zveřejněno: čtvrtek 21. ledna 2021 | 10x

Pečovatelská služba dojíždí často do rodin, kde o seniora nebo člověka se zdravotním postižením pečují jeho blízcí. Nejčastěji péče leží na jednom z rodiny. Ten je pak uvázán doma a nemůže se svým časem nakládat tak, jak by potřeboval.

Většina pečujících si tuto roli zvolila dobrovolně, nelitují svého rozhodnutí. I když svou úlohu zvládají bezvadně, přichází po čase různé situace, ve kterých zůstávají osamoceni. Nejčastěji nám popisují špatnou náladu, že si nevědí rady, přijdou-li nějaké zdravotní komplikace vyžadující ošetřování. Cítí se osamocení – ostatní blízcí přijíždějí na krátký čas, spěchají. Pečující je nechce obtěžovat svými stesky a drží je v sobě. Po delším čase se nezřídka objeví tzv. ponorková nemoc. Pečující i ten, o koho pečuje, si lezou na nervy. Komunikují spolu v zajetých vzorcích (zkratkovitě s domněnkami, že ten druhý to s nimi nemyslí dobře). Připomínky druhého si berou nezdravě osobně a těžko nachází nadhled. Náprava takového stavu je velmi obtížná a chce čas. Pro to, aby se atmosféra vyčistila, je navíc nutné přiznat si, že něco takového prožívám a najít někoho, komu můžu situaci popsat.

V lednu jsme navázali spolupráci s projektem „Pečuj doma“ Diakonie ČCE, který nabízí právě poradnu pro pečující. Ta je určena všem, kteří se doma starají o své blízké.

„Pečuj doma“ organizuje podpůrné skupiny pro pečující, které poskytují prostor pro sdílení zkušeností a psychickou podporu. I v těchto nouzových dnech skupiny probíhají – online formou. „Pečuj doma“ pořádá i kurzy pro pečující. Ošetřovatelský kurz, kurz Péče o člověka s demencí a další, kde můžete prohloubit své dovednosti v domácí péči.

Veškeré služby i kurzy poradny „Pečuj doma“ jsou bezplatné. Více informací a podrobné programy najdete na www.pecujdoma.cz anebo se obraťte na pečovatelskou službu Archa – rádi vám předáme bližší informace. Každý všední den nás najdete na adrese Žižkovo nám. 149 (vedle České spořitelny), nebo volejte na telefon 399 499 936.

Věřte, že ve své situaci nejste sami a pomoc je možná.