608 436 941

Pomozte nám plánovat společnou budoucnost!

Autor: Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže | Zveřejněno: 16. listopadu 2020 | 18x

Programové období 2014 – 2020 (2022) pomalu končí a tak nastal čas na aktualizaci Strategie rozvoje území MAS Sdružení Růže. Aktualizovaná strategie bude platná pro roky 2021 – 2027 a na základě ní bude moci MAS přinést do regionu další desítky milionů korun na potřebné aktivity i investice.

Tato strategie by měla být komunitní, to znamená z místní komunity vycházet, respektovat její potřeby a plány. Protože v současné době není možné pořádat veřejná setkání tak, jak jsme je pořádali v roce 2013, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění elektronického dotazníku. Je určen pro širokou veřejnost a je zaměřen na kvalitu života, bezpečnost a soběstačnost našeho regionu (území MAS Sdružení Růže – mapka je obsažena v dotazníku). Výsledky z šetření využijeme k přípravě Strategie rozvoje regionu a k následné podpoře a financování souvisejících aktivit a projektů.

Dotazník naleznete na našich webových stránkách http://mas.sdruzeniruze.cz

Prosím, pomozte nám získat co nejvíce odpovědí! Požádejte o vyplnění dotazníku své známé, klienty, spolupracovníky a rodinné příslušníky!