608 436 941

Voda z vrtu teče na úpravnu novým potrubím

Autor: Ing. Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace, tel. 387 761 303 | Zveřejněno: pondělí 5. října 2020 | 25x

Tisková zpráva - ČEVAK a.s.

Vodu z vrtu Lhotka přivádí k úpravně vody v Trhových Svinech vodovodní potrubí. Jeho částečnou výměnu dokončili letos v létě zaměstnanci společnosti ČEVAK, která vodohospodářský majetek města spravuje. Tímto potrubím proudí surová voda z vrtu, která se, po úpravě na pitnou, dále rozvádí do celého města.

„Původní ocelové potrubí z 90. let minulého století nahradilo nové polyetylenové o průměru DN 225 mm. Výměna byla složitá, místy jsme se pohybovali ve čtyřmetrové hloubce. Práce jsme načasovali tak, aby nebyly přerušeny dodávky pitné vody ve městě.,“ popsal provozní ředitel Peter Bolha.

Investorem prací za necelých 150 tisíc korun (bez DPH) bylo město Trhové Sviny. „Jako správní hospodáři se o svěřený majetek staráme. U pitné vody je pro nás obzvlášť důležité, aby se k našim občanům dostala v nejlepší možné kvalitě,“ poznamenala starostka Věra Korčaková. V rámci této akce vodohospodáři vyměnili 30 metrů zastaralého ocelového potrubí za nové polyetylenové v areálu trhosvinenské úpravny vody Otěvěk.