608 436 941

Centrum komunitních aktivit (CKA) Trhové Sviny představuje první aktivitu

Autor: Za CKA Trhové Sviny se na vás těší Petra Malíková. | Zveřejněno: 15. srpna 2020 | 53x

Univerzita třetího věku - U3V

Univerzita třetího věku nabízí seniorům aktivity zaměřené na rozvoj fyzické a psychické kondice, které podporují psychologickou a sociální stránku osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

U3V poskytuje seniorům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Nabízí tříletý ucelený vzdělávací přednáškový program a po splnění studijních podmínek je účastník pozván na slavnostní promoci, která se koná v aule České zemědělské univerzity v Praze. Pokud je potřeba, je možné ze zdravotních či rodinných důvodů kdykoli během kurzu vzdělání přerušit a přihlásit se na následný kurz.

Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Posluchači se do výuky zapojují v konzultačních střediscích VU3V, kterým se stalo i naše Centrum komunitních aktivit v Trhových Svinech.

Studium probíhá na základě předem natočených přednášek vysokoškolských profesorů, které se prostřednictvím internetu budou přenášet do výukových míst, tedy i do našeho CKA. Po zhlédnutí přednášky má každý účastník podle svého zvoleného tempa vypracovat testy k přednášce, na což má 14 dnů. Studenti se setkávají jednou za 14 dní, kdy společně zhlédnou vždy jednu novou natočenou přednášku. Po každé přednášce následuje volná diskuze k danému tématu a poté vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Kromě toho, že účastníci U3V získávají nové poznatky a znalosti, je velkým přínosem i jejich pravidelné setkávání při společné výuce. Nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuze a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou účastníci v běžném životě obklopováni.

Na první přednášku mohou přijít všichni zájemci, které toto pozvání zaujalo, s tím, že po zhlédnutí přednášky se mohou sami rozhodnout, zda jim tato forma studia vyhovuje a zda budou pokračovat či nikoliv.

Časová náročnost jedné přednášky je 2 hodiny jednou za 14 dní. Studijní poplatek za semestr činí 350,-Kč včetně tištěných materiálů.

První zvolený semestrální kurz nese název „Evropské kulturní hodnoty“, přednášky se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů. Témata dalších kurzů už si účastníci U3V volí sami.

Předpokládaný začátek první přednášky je 5. 10. 2020.

Přihlašovat se můžete na tel.: 603 962 565, nebo na emailu: cka@tsviny.cz

-